Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte, Groen en Wonen

Het open en groene karakter van onze gemeente moet behouden blijven en niet alle resterende stukken groen moeten worden bebouwd.

D66 vindt dat de focus moet worden verlegd van kwantiteit naar kwaliteit.