Steun ons en help Nederland vooruit

VEILIGHEID

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 Papendrecht vindt dat de gemeente op alle onderwerpen moet zorgen voor veiligheid van haar inwoners. Dit betreft grote en kleinere onderwerpen als: rampenbestrijding, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, bestrijding van diefstallen en overlast, verkeersveiligheid en een veilig gevoel hebben op straat.

D66 Papendrecht kiest voor preventie en handhaving als prioriteit om te zorgen dat Papendrecht de veilige gemeente blijft die het is. Dat kan de gemeente niet alleen. De hulp van inwoners speelt daarbij een steeds grotere rol.

D66 kiest voor effectieve maatregelen en niet voor schijnveiligheid. Vaak wordt een extra regel ingevoerd als iets is misgegaan, terwijl er daarna niets mee wordt gedaan. Wij willen niet méér regels, maar handhaving van de regels die er zijn.

D66 kiest bij veiligheid voor preventie, weinig regels en goede handhaving

* De gemeente draagt actief de gelijke behandeling van iedereen uit. Er is geen ruimte voor discriminatie, noch expliciet, noch impliciet. Iedereen kan zichtbaar zichzelf zijn in Papendrecht.
* Preventie is uitgangspunt bij het veiligheidsbeleid. Initiatieven om buurten veiliger te maken en het gevoel van veiligheid te vergroten, worden gestimuleerd en gesteund, door preventiedagen van de politie en tips via voorlichting op de gemeentesite.
* Het handhavingsbeleid moet duidelijk en consequent zijn. De basis is een goed samenwerkende veiligheidsregio en een goed handhavingsbeleid. Papendrecht neemt een actieve en constructieve rol in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
* De regels díe we hebben, worden consequent gehandhaafd. We houden geen regels alleen voor symboolwerking. Alle regels die vijf jaar niet zijn gebruikt of gehandhaafd, worden opnieuw beoordeeld: er zijn twee mogelijkheden: schrappen of echt gaan handhaven. Om die reden: afschaffen vloekverbod in de zin van artikel 2:47 A van de APV. Fatsoen kun je niet opleggen met regels.
* De openbare ruimte is van iedereen, dus ook van jongeren. De Jongeren Opvang Plekken (JOP’s) worden bij overlast verwijderd. Er komen geen nieuwe JOP’s bij. Jongeren mogen overal gebruik maken van de openbare ruimte, op voorwaarde dat zij net als anderen geen overlast veroorzaken en hun eigen rommel opruimen.
* Bescherming van zaken die de rechtsstaat raken behoren tot de kerntaken van het veiligheidsbeleid, zoals privacybescherming, cyberveiligheid, dataveiligheid. Met name op diverse specialistische vlakken zoals bij bemaling moet permanente aanpassing aan de nieuwste technologie zijn. Als dit systeem faalt, staan we letterlijk onder water. D66 wil toetsing door een ethisch bedrijf.
* Er moet meer aandacht komen voor ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld de bovenwereld binnendringt. Waar in Noord-West-Brabant de problemen steeds beter worden aangepakt, dreigt verschuiving naar een andere regio. Er komen in Papendrecht integrale bedrijvencontroles, dus als bijvoorbeeld een milieuvergunning wordt gecontroleerd, worden leegstaande loodsen ook bekeken. De gemeente gebruikt de informatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018