Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Commissie ABZ van maandag 09 september 2019

Agendapunten uit de commissievergadering ABZ van maandag 09 september 2019

Agendapunt 8: Regenboogvlag Coming out dag
D66 is hier blij mee. We hebben naar aanleiding van de Nashvilleverklaring hier expliciet om gevraagd.
Het is belangrijk dat de gemeente uitdraagt dat iedereen openlijk zichzelf kan zijn en dat niet alleen, maar dat ook een aanval daarop, geweld tegen wie iemand is, absoluut niet wordt getolereerd in Papendrecht.

Agendapunt 9: Vuurwerkshow
De fracties van D66 in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht hebben gevraagd aan hun eigen colleges om een vuurwerkshow tijdens oud en nieuw op het drierivierenpunt, nadat eerder in Zwijndrecht een motie hierover was ingediend door de fracties van SGP, CU en D66 samen.
Er is steeds meer discussie in Nederland over zelf vuurwerk afsteken. Onze fractie is niet voor verbieden op lokaal niveau tenzij dit landelijk verplicht wordt. We verwachten dat in de toekomst strengere regelgeving komt. Daarop vooruitlopend willen we een grote vuurwerkshow organiseren, om mensen een alternatief voor zelf afsteken te bieden. Samen met ondernemers kan gekeken worden hoe er een totaalfeest van oud en nieuw in Papendrecht gemaakt kan worden. Daarnaast brengt het mensen samen en is er wat te beleven wat ook jongeren aanspreekt.
Het zou voor een termijn van 5 jaar moeten worden afgesproken, om mensen tijd te geven om te wennen en een periode te hebben die lang genoeg is om te kunnen zien of het goed aanslaat, mensen zelf minder vuurwerk afsteken en of regelgeving inderdaad strenger wordt en ons vuurwerkfeest een goed alternatief is.

Sommige fracties denken bij oud en nieuw en vuurwerk alleen aan overlast en dat je dat moet bestrijden. Zij hebben het liefst alles stil. Wij zien oud en nieuw als feestelijk en dat mag ook in Papendrecht goed met elkaar gevierd worden.

Agendapunt 11: 1e Concernrapportage
Papendrecht kampt met tekorten. De tussentijdse rapportage laat een negatieve bijstelling zien van ruim 1,2 miljoen. D66 is bezorgd over wat er moet gebeuren en vooral dat het college pas na de jaarwisseling komt met plannen om te bezuinigen. Dat betekent in onze optiek ook dat we de begroting voor 2020, die we in november vaststellen in de gemeenteraad, voor spek en bonen vaststellen als daarna alles weer verandert door bezuinigingen.
Het college hoopt dat het rijk meer geld zal geven, maar de D66-fractie vindt dat daarop niet gerekend moet worden en haast gemaakt moet worden met scenario’s uitwerken en consequenties van bezuinigingen zo snel mogelijk in beeld moeten zijn.

Gepubliceerd op 12-09-2019 - Laatst gewijzigd op 12-09-2019