Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

9 publicaties gevonden.

 • Inbreng D66 Algemene Beschouwingen 18 juli 2019

  Juli 2019 Voorzitter, de D66-fractie ziet richting de begroting één allesoverheersend onderwerp: het meerjarig financieel tekort. Dat tekort loopt op tot ruim 4 miljoen euro in 2023. Het is een potentieel gevaar voor al onze voorzieningen: van: - het zwembad, sportcentrum en theater – en: -de onderwijshuisvesting, groenvoorziening en evenementen…

  • Gepubliceerd op 18 juli 2019
 • Inbreng D66-fractie Begroting 2019

  November 2018 Voorzitter, wat zien we in deze eerste begroting van dit college? We zien vooral veel niet: geen concrete plannen op het gebied van: de groeiagenda, de energietransitie, banen in de regio, bereikbaarheid, de klimaatadaptatie, de financiële tekorten in de jeugdzorg en de ouderenzorg. Welk Papendrecht willen we zijn…

  • Gepubliceerd op 12 november 2018
 • Inbreng D66 Algemene Beschouwingen 12 juli 2018

  Juli 2018 Geachte voorzitter, college, leden van de raad, De energietransitie, maatregelen tegen klimaatverandering, het verbeteren van onze bereikbaarheid, behoud van kwalitatief goed onderwijs in Papendrecht, voldoende woningbouw, werk voor iedereen, behoud van groen, de omgevingswet, maximale ruimte voor mensen om voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd…

  • Gepubliceerd op 13 juli 2018
 • Inbreng D66 coalitieakkoord 2018-2022

  Mei 2018 Voorzitter, wij hebben als D66-fractie zelden zo’n moeite gehad met het duiden van een stuk, als met dit coalitieakkoord. We beginnen bij de titel: Zichtbaar nabij. “Het college gaat de wijken in en komt dichtbij staan”, staat er. Een overheid die zichtbaar dichtbij is en…

  • Gepubliceerd op 26 mei 2018
 • Raadsvergadering van maandag 08 januari 2018

  Geschreven door Fractievoorzitter van D66 Trijntje van Es Agendapunten uit de raadsvergadering van 08 januari 2018. Aanstelling van de nieuwe griffier: De griffier is degene die voor de raad werkt en zorgt dat wij ons werk kunnen doen. Het is Cecile Bus. We zijn blij met haar komst en verwachten…

  • Gepubliceerd op 9 januari 2018
 • Raadsvergadering van donderdag 14 december 2017

  Geschreven door Fractievoorzitter van D66 Trijntje van Es Agendapunten uit de raadsvergadering van 14 december 2017. Nota Verbonden Partijen: Dit klinkt als een saai onderwerp, maar het is ongelofelijk belangrijk. Hoe beslissen we als Papendrecht of we met andere gemeenten in een samenwerkingsverband gaan? Als je samenwerkt, maak je afspraken…

  • Gepubliceerd op 20 december 2017
 • Raadsvergadering van donderdag 16 november 2017

  Geschreven door Fractievoorzitter van D66 Trijntje van Es Agendapunten uit de raadsvergadering Motie Nederlandse vlag De PAB motie om een Nederlandse vlag in de raadszaal te plaatsen is verdaagd tot januari, wanneer andere voorstellen mbt de raadszaal worden besproken: portret van de Koning en Artikel 1 in de hal. …

  • Gepubliceerd op 17 november 2017
 • Raadsvergadering van donderdag 9 november 2017

  Geschreven door Fractievoorzitter van D66 Trijntje van Es Agendapunten uit de raadsvergadering Programmabegroting 2018 Donderdag 9 november zijn de algemene beschouwingen gehouden over de Papendrechtse begroting van 2018. Het gaat goed met Papendrecht. Er is een sluitende begroting, degelijk en met oog voor de risico’s. Er is ongelofelijk veel uitgevoerd…

  • Gepubliceerd op 10 november 2017
 • Raadsvergadering van donderdag 12 oktober 2017

  Geschreven door Fractievoorzitter van D66 Trijntje van Es. Herijking op de visie (intergemeentelijke) samenwerking Willen we dat Papendrecht een zelfstandige gemeente blijft? Hoe en met wie gaan we samenwerken als een project te groot is om als gemeente alleen te doen? Over die vragen moeten we opnieuw nadenken en een visie…

  • Gepubliceerd op 12 oktober 2017