Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017

Gezonde leefomgeving omwonenden Chemours in het geding

Al geruimte tijd komen er verontrustende berichten tot ons over de gezondheidssituatie rondom Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht. Aan de hand van alle informatie die inmiddels bekend is, concludeert D66 Zuid-Holland dat er voor de omwonenden van dit bedrijf op geen enkele manier sprake is van een gezonde leefomgeving. D66-Statenlid Anneke Wijbenga stelt daarom opnieuw vragen aan het college vanavond, tijdens een commissievergadering.

D66 Zuid-Holland vindt een gezonde leefomgeving namelijk belangrijk voor alle inwoners van onze provincie, natuurlijk ook voor de omwonenden van Chemours. Dat zij verhoogde PFOA-bloedwaarden hebben spreekt boekdelen. Dat betekent dat Chemours niet bepaald uitblinkt in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wijbenga: “Denk hierbij ook aan de geschiedenis van Dupont in de VS; denk hierbij aan het niet tijdig aanleveren van gegevens over relevante stoffen; denk hierbij aan de overtredingen ten aanzien van emissies; en denk hierbij aan de recent geconstateerde illegale lozingen van GenX in het oppervlaktewater.”

Daar komt nog bij dat Chemours geen excuses wil aanbieden aan omwonenden die nu met verhoogde bloedwaarden zitten. (Dit bleek tijdens de recente voorlichtingsavond in Sliedrecht.) Ook heeft het bloedonderzoek onder werknemers van het bedrijf nog geen resultaten opgeleverd. Wijbenga zal het college vanavond vragen wanneer deze informatie bekendgemaakt wordt. Daarnaast zal zij een negental verzoeken neerleggen bij de betrokken gedeputeerden.

Zie ook
Commissievragen over onderzoeksrapporten PFOA/GenX bij Chemours, 26 juni 2017
Bedrijf en provincie moeten meer doen aan uitstoot gevaarlijke stoffen, 18 januari 2017
Ongerustheid rondom DuPont niet weggenomen, 19 december 2016
D66 Zuid-Holland nog steeds bezorgd over gezondheid omwonenden DuPont, 5 april 2016
Zorgen over risico’s PFOA bij DuPont, 9 maart 2016